kdkkv 

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje www.klubkokv.cz
22 alb 986 zobrazení 2 oblíbená alba 1 fanoušek
reklama
192 fotek a 5 videí, letos v květnu, 110 zobrazení, přidat komentář
159 fotek, květen 2017, 44 zobrazení, přidat komentář
http://klubkokv.cz/

Tento projekt je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP.

Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.

Této akce se účastní kolem 15ti knihoven.Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje.Hlavním pořadatelem je SKIP. Soutěžícími jsou družstva složená ze šesti dětských čtenářů a knihovnice. Témata jednotlivých ročníků jsou vždy přizpůsobena místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce.Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od knihovnických dovedností, jako je vyhledávání informací, organizace knihovního fondu, přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.
29 fotek, 3.3.2017, 11 zobrazení, přidat komentář
17 fotek, 6.3.2017, 35 zobrazení, přidat komentář
14 fotek, 3.2.2017, 20 zobrazení, přidat komentář
3. ročník soutěže Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje.

Úkolem každého soutěžícího bylo přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Porota následně výkon soutěžícího ohodnotila podle předem stanovených kritérií a přidělila soutěžícímu body. Mezi základní hodnotící kritéria patřilo: plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost a porozumění textu. Po přečtení ukázky soutěžící odpovídal na otázky, které mu porotce položil.
V krajské knihovně v Karlových Varech (3. března) budou Městskou knihovnu Chodov reprezentovat Eliška Nikola Kravčuková (4. tř.) ze ZŠ Školní a Daniel Dobeš (5. tř.) ze stejné školy.

Video z Chodova zde: https://www.youtube.com/watch?v=XI0Pk3LcG_w
387 fotek, 21.5.2016, 58 zobrazení, přidat komentář
38 fotek, 10.5.2016, 37 zobrazení, přidat komentář
10.5. 2016 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konala vernisáž krajské výstavy k 10. ročníku projektu SKIP s názvem Kde končí svět 2015 – 2016 „Jak je to s králem?“, které se zúčastnili finalisté výtvarné a literární soutěžní sekce. Těm jsme předali zasloužené ocenění. Děkujeme všem příbuzným oceněných dětí, kteří se společně s námi, přítomnými knihovnicemi, mohli kochat velmi zdařilými výtvory. Na výstavě jsou také prezentovány skupinové práce, které vznikly přímo v knihovnách v rámci workshopů, soutěží a dalších aktivit. Děkujeme také všem kolegyním, které upekly výborné moučníky a v neposlední řadě i těm, které instalovaly výstavu. Přijďte se do krajské knihovny podívat, stojí to za to! Výstava potrvá do 27.5.2016.

http://klubkokv.cz/
f / Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
188 fotek, únor 2016, 60 zobrazení, přidat komentář
47 fotek, 24.11.2015, 32 zobrazení, přidat komentář
V úterý 24.11. 2015 proběhl v Krajské knihovně Karlovy Vary 1. ročník setkání KNIHOVNÍCI SOBĚ!
Semináře se zúčastnily knihovnice dětských oddělení knihoven karlovarského kraje, aby si předaly informace, týkající se nejen INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

http://klubkokv.cz/
33 fotek, 23.5.2015, 28 zobrazení, přidat komentář
160 fotek, březen 2008 až květen 2015, 64 zobrazení, přidat komentář
23.5.2015
35 fotek, 18.5.2008, 12 zobrazení, přidat komentář
28 fotek, 21.5.2011, 33 zobrazení, přidat komentář
HER BEZ HRANIC SE ZÚČASTNIL I RYTÍŘ KNIHOMIL Z CHODOVA SE SVOU DRUŽINOU

Tento víkend se v Chebu kromě oslav 950. výročí písemné zmínky o městě konaly i Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Vzhledem k probíhajícím oslavám i k místu konání oslav byl letošní pátý ročník pojat jako rytířské klání.

Družstva dětí z knihoven Karlovarského kraje představovala rytířské družiny a i soutěžní disciplíny byly historické. Městskou knihovnu Chodov a město Chodov zastupoval Patrik Simon, jako rytíř Knihomil, jeho manželkou Písmomírou byla Lucka Trojáčková. Jejich doprovod tvořili pážata Sabina Hauserová a Dominik Iliev. Ti při slavnostním zahájení vystoupili i jako heroldi. Sabina zahrála na flétnu krásnou fanfáru a Dominik následně celou družinu včetně koně, kterého děti pojmenovaly, Stará Bela, představil nejen návštěvníkům slavností, ale i bratru Palečkovi, který společně s paní knihovnicí Evou Novotnou uvítání moderovali.

Pak už si jednotliví rytíři, coby představitelé svých družin, vylosovali pořadí plnění úkolů a klání bylo zahájeno. Na děti na různých stanovištích v okolí chebského hradu, na hradě, u knihovny a kolem řeky čekaly různé úkoly. Patřilo k nim skládání kachlí, znalost historie a současnosti Chebu, turnaj na vlastnoručně vyrobených koních, hod dělovou koulí, běh posla, šití medvěda a spousta dalších zajímavých, ale i zábavných úkolů. Cílem her totiž není jen poučení, ale hlavně zábava. Té si děti užili opravdu spoustu a to nejen při plnění úkolů a na procházce městem mezi stanovišti, ale i při divadelním představení, které pro ně pořádající chebská knihovna uspořádala.

Hry bez hranic pořádá Klub dětských knihoven Karlovarského kraje a každý rok hostí soutěžící jedna z knihoven. Letošním hostitelem byla Městská knihovna Cheb, která předala pomyslnou štafetu pořadatele Městské knihovně Chodov, která bude pořadatelem příštího ročníku Her bez hranic. Příští rok se děti i knihovnice mohou těšit na Olympijské hry.

Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová.
102 fotek, 26.5.2012, 77 zobrazení, přidat komentář
MEZI OLYMPIJSKÁ MĚSTA SE ZAŘADIL I CHODOV

Poslední květnovou sobotu se v Chodově konal šestý ročník Her bez hranic aneb knihovnice dětem, pořádaných Klubem dětských knihoven Karlovarského kraje ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků.

Letošním organizátorem byla Městská knihovna Chodov. „Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem olympijským, vybrali jsme jako téma Her bez hranic právě Olympijské hry. Při přípravě jsme se drželi olympijského ceremoniálu. Družstva z jednotlivých knihoven nastupovala za zvuku fanfár. Byl zapálen olympijský oheň, který z „Řecka“, jak vtipně poznamenal moderátor celých her Alan Novotný, přinesly knihovnice. Ty se zapálenou olympijskou pochodní oběhly rybníček, který se nachází v areálu. Rovněž zazněla i hymna v podání Lenky Šlaisové.“ Přiblížila průběh zahajovacího ceremoniálu ředitelka chodovské knihovny Hana Nemčičová. Úspěch soutěžícím dětem popřála také předsedkyně Klubu dětských knihoven Eva Novotná a starosta Chodova Ing. Josef Hora. Ten dětem na odpoledne slíbil překvapení.

Jednotlivá družstva pak ještě předvedla své maskoty a vítězné pokřiky a poté se pustila do soutěžení. Dá se říct, že soutěžní disciplíny byly velmi rozmanité a originální. Jako na správné letní olympiádě nechybělo plavání, i když u toho chodovského spíše než utonutí, hrozilo upadnutí. Rozhodně zajímavou letní disciplínou byl běh na běžkách aneb posun vpřed. Gymnastika byla zastoupená tancem se stuhou, nechyběl vrh koulí, skok do dálky nebo třeba pozemní hokej. A protože disciplíny připravovaly knihovnice, došlo i na znalostní kvízy týkající se historie Olympijských her nebo sportovců. Trešničkou na dortu pak byla překážková dráha, kterou děti absolvovaly s knihou na hlavě.

Vrcholnou disciplínou byl běh, který dětem odstartoval Jan Kůrka, zlatý olympionik ve sportovní střelbě z Mexika. Účast pana Kůrky, byla tím slíbeným překvapením pana starosty. Volný čas mezi jednotlivými disciplínami děti trávily beach volejbalem, chytáním ryb, minigolfem, prohlídkou knihovny a hraním na herních konzolích. Nechybělo ani občerstvení v podobě koblih a řízků. V odpoledních hodinách se konalo vyhlášení vítězů, před nímž si děti i dospělí mohli prohlédnout pravou olympijskou zlatou medaili, kterou přivezl pan Kůrka.

A jak to vše dopadlo? Vítězem letošního ročníku Her bez hranic se stalo družstvo z Habartova, druhé místo získalo Královské Poříčí a na třetím místě skončilo družstvo z knihovny v Lomnici. Družstvo chodovské knihovny skončilo
na krásném pátém místě. Všechna soutěžící družstva si odnesla spoustu krásných cen od sponzorů z našeho kraje
a od Ministerstva kultury. Upomínkové předměty a medaili jako poděkování si odnesly i knihovnice a knihovníci, kteří připravovali jednotlivá družstva a disciplíny. K tomu, že si všichni letošní Hry bez hranic užili, přispělo nejen pěkné počasí, ale i obrovské úsilí všech, kteří se na přípravě podíleli a to nejen pracovníků knihoven, ale i dobrovolníků, správce areálu, rybářů a hlavně díky podpoře města Chodova, které nám jako letošnímu pořadateli vyšlo vstříc.
Rádi bychom poděkovali i sponzorům, kteří věnovali dětem ceny a pečivo.
Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron