Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

 • květen 2018
 • 134 zobrazení
 • 0
 • 00
MEZI OLYMPIJSKÁ MĚSTA SE ZAŘADIL I CHODOV

Poslední květnovou sobotu se v Chodově konal šestý ročník Her bez hranic aneb knihovnice dětem, pořádaných Klubem dětských knihoven Karlovarského kraje ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků.

Letošním organizátorem byla Městská knihovna Chodov. „Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem olympijským, vybrali jsme jako téma Her bez hranic právě Olympijské hry. Při přípravě jsme se drželi olympijského ceremoniálu. Družstva z jednotlivých knihoven nastupovala za zvuku fanfár. Byl zapálen olympijský oheň, který z „Řecka“, jak vtipně poznamenal moderátor celých her Alan Novotný, přinesly knihovnice. Ty se zapálenou olympijskou pochodní oběhly rybníček, který se nachází v areálu. Rovněž zazněla i hymna v podání Lenky Šlaisové.“ Přiblížila průběh zahajovacího ceremoniálu ředitelka chodovské knihovny Hana Nemčičová. Úspěch soutěžícím dětem popřála také předsedkyně Klubu dětských knihoven Eva Novotná a starosta Chodova Ing. Josef Hora. Ten dětem na odpoledne slíbil překvapení.

Jednotlivá družstva pak ještě předvedla své maskoty a vítězné pokřiky a poté se pustila do soutěžení. Dá se říct, že soutěžní disciplíny byly velmi rozmanité a originální. Jako na správné letní olympiádě nechybělo plavání, i když u toho chodovského spíše než utonutí, hrozilo upadnutí. Rozhodně zajímavou letní disciplínou byl běh na běžkách aneb posun vpřed. Gymnastika byla zastoupená tancem se stuhou, nechyběl vrh koulí, skok do dálky nebo třeba pozemní hokej. A protože disciplíny připravovaly knihovnice, došlo i na znalostní kvízy týkající se historie Olympijských her nebo sportovců. Trešničkou na dortu pak byla překážková dráha, kterou děti absolvovaly s knihou na hlavě.

Vrcholnou disciplínou byl běh, který dětem odstartoval Jan Kůrka, zlatý olympionik ve sportovní střelbě z Mexika. Účast pana Kůrky, byla tím slíbeným překvapením pana starosty. Volný čas mezi jednotlivými disciplínami děti trávily beach volejbalem, chytáním ryb, minigolfem, prohlídkou knihovny a hraním na herních konzolích. Nechybělo ani občerstvení v podobě koblih a řízků. V odpoledních hodinách se konalo vyhlášení vítězů, před nímž si děti i dospělí mohli prohlédnout pravou olympijskou zlatou medaili, kterou přivezl pan Kůrka.

A jak to vše dopadlo? Vítězem letošního ročníku Her bez hranic se stalo družstvo z Habartova, druhé místo získalo Královské Poříčí a na třetím místě skončilo družstvo z knihovny v Lomnici. Družstvo chodovské knihovny skončilo
na krásném pátém místě. Všechna soutěžící družstva si odnesla spoustu krásných cen od sponzorů z našeho kraje
a od Ministerstva kultury. Upomínkové předměty a medaili jako poděkování si odnesly i knihovnice a knihovníci, kteří připravovali jednotlivá družstva a disciplíny. K tomu, že si všichni letošní Hry bez hranic užili, přispělo nejen pěkné počasí, ale i obrovské úsilí všech, kteří se na přípravě podíleli a to nejen pracovníků knihoven, ale i dobrovolníků, správce areálu, rybářů a hlavně díky podpoře města Chodova, které nám jako letošnímu pořadateli vyšlo vstříc.
Rádi bychom poděkovali i sponzorům, kteří věnovali dětem ceny a pečivo.
Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová
více  Zavřít popis alba 
 • 26.5.2012
 • 113 zobrazení
 • 0
 • 00
23.5.2015
více  Zavřít popis alba 
 • březen 2008 až květen 2015
 • 74 zobrazení
 • 1
 • 00
 • 21.5.2016
 • 72 zobrazení
 • 0
 • 00
Zástupci knihovnických družstev ze 14 měst a obcí Karlovarského kraje se v Habartově utkali v Hrách bez hranic

8. ročník klání v Hrách bez hranic Karlovarského kraje konaný pod záštitou Klubu dětských knihoven a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR se v sobotu 10. května uskutečnil v Habartově. Role pořadatele se ujala knihovna v Habartově, které výrazně vypomohli členové dvou místních četnických sdružení.

Měsíce příprav završeny- stop- vše konečně připraveno- stop- klání o pohár a putovní talíř může začít-stop. Asi nějak takto mohly vyznívat během sobotního rána kusé myšlenky Petry Šístkové a Jiřího Převrátila, dvou hlavních organizátorů již osmého setkání družstev složených z těch nejlepších čtenářů jednotlivých obecních a městských knihoven. Habartovské klání neslo název Četnické humoresky, a tak vše se ten den točilo kolem četníků a zlodějů.

Základnou se pro reprezentanty z Habartova, Lomnice, Chebu, Františkových Lázní, Nejdku, Sokolova, Královského Poříčí, Nové Role, Lokte, Nového Sedla, Božíčan, Chodova, Kraslic a Mariánských Lázní stala budova Městského kulturního střediska. Odsud pak byla družstva již v náležitých, převážně pruhovaných, převlecích přepravena koňským povozem pana Janury do asi necelé dva kilometry vzdáleného Muzea bezpečnostních sborů.

Krátce po desáté hodině dopolední došlo na zahradě k slavnostnímu nástupu a následně i zahájení celých her. Všichni byli přivítáni nejen P. Šístkovou, ale i starostou Habartova panem Ivo Zemkem. O vyšperkování zahájení se již od počátku starali také členové o. s. Klubu 1938- četnická stanice Habersbirk a České společnosti přátel vojenské historie, kteří ve svých nablýskaných četnických uniformách a vojenských stejnokrojích prvorepublikové armády dodali úvodu náležitý glanc.

Chybět však nesměl ani humor, který se obrážel ve veršovaných pokřicích jednotlivých týmů a také ve vzájemném špičkování padouchů a jinak přísných strážců zákona.

Posléze se však již čtyřčlenná družstva vydala na trať, kde na ně čekala zapeklitá stanoviště s ještě zapeklitějšími úkoly. Postupně se museli závodníci vyrovnat s nástrahami střelby ze vzduchové pušky, kimovky, člunkového běhu, hodu granátem, trasologie, lanové lávky, identikitu, daktyloskopie, testu znalostí o habartovském incidentu a rozpoznání četnických předmětů. Nasazení družstev bylo stoprocentní, každý chtěl v pořadí skončit co nejvýše.

Nešlo o čas, ale podstatou pro hodnocení se staly nasbírané body. A ty bylo nutné po několikahodinovém závodu náležitě sečíst a vyhodnotit. To byla vhodná příležitost navštívit školní jídelnu a pochutnat si na obědě a následně si vychutnat i dvě scénická vystoupení.

Osazenstvo se přesunulo do kinosálu. Zde diváci nejprve zhlédli humornou scénku o vyšetřování kasovní loupeže a posléze přišla na řadu pohádka. Nejednalo se však o pohádku ledasjakou. Notoricky známou Sněhurku přijel sehrát svým osobitým a nezaměnitelným způsobem Viktor Braunreiter. Opakované a nezadržitelné salvy smíchu v podání dětí i dospělých svědčily o tom, že pohádka se líbila.

Pak již však bylo na pořadu dne vyhlašování těch nejúspěšnějších. Téměř sedm desítek dětí plus členové jejich doprovodů takřka nedýchali napětím. Na pódiu se střídalo jedno družstvo za druhým. Od čtrnácté pozice k vyhlášení medailistů uplynulo několik předlouhých minut. Všichni závodníci si odnesli medaili a dárkový balíček. Nejlepším se může bohužel stát jen jeden. V osmém ročníku her to byl tým domácí, který v součtu o pouhé 4 body předčil knihovníky z Lokte a o šest bodů bronzové reprezentanty z Lomnice. Čtveřice ve složení Bára Šístková, Vojta Kaigl, Matěj Majer a Eliška Raková tak skvěle navázali na své předchůdce z roku 2012 a patří jim velký dík za báječnou reprezentaci Habartova.

Díky však míří i k organizátorskému týmu, který svým nasazením a bezvadnou přípravou může za to, že na hry v Habartově budou dlouho s úsměvem vzpomínat všichni bez rozdílu. Poděkování patří pracovnicím MKS Habartov, četníkům i vojákům, panu Janurovi a i herci Viktoru Braunreiterovi. Za finanční podporu míří vděk na MěÚ Habartov a Klubu dětských knihoven a sdružení SKIP. Z pohledu nezávislého pozorovatele musím vystavit organizátorům vysvědčení jen se samými výbornými, byl to užitečně a mile strávený den.

Mgr. Aleš Plevka, místostarosta Habartova

http://www.mestohabartov.cz/zastupci-knihovnickych-druzstev-ze-14-mest-a-obci-karlovarskeho-kraje-se-v-habartove-utkali-v-hrach-bez-hranic/d-2693
_____________________________________________________________________________________

V sobotu 10. května se družstvo chodovské knihovny ve složení Martin Dvořák, Jaromír Péc, Miroslav Ráž, Jan Schreiber a Jakub Makula zúčastnilo 8. ročníku soutěže Hry bez hranic aneb knihovnice dětem.

Letošní ročník s podtitulem Četnické humoresky se konal v Habartově. Za úspěšné splnění různých úkolů týkajících se práce četníků si děti přivezly kromě medaile a dárkových balíčků také pamětní list, na němž jim habartovští četníci propůjčují hodnost strážmistra četnictva. Děkujeme za skvělou reprezentaci knihovny.
Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová.
_______________________________________________________________________________________

http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/cetnici-a-knihovnice-hrali-s-detmi-bez-hranic-20140512.html

_____________________________________________________________________________________
více  Zavřít popis alba 
 • únor 2000 až květen 2014
 • 66 zobrazení
 • 1
 • 00
http://klubkokv.cz/

Tento projekt je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP.

Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.

Této akce se účastní kolem 15ti knihoven.Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje.Hlavním pořadatelem je SKIP. Soutěžícími jsou družstva složená ze šesti dětských čtenářů a knihovnice. Témata jednotlivých ročníků jsou vždy přizpůsobena místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce.Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od knihovnických dovedností, jako je vyhledávání informací, organizace knihovního fondu, přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2017
 • 58 zobrazení
 • 0
 • 00
HER BEZ HRANIC SE ZÚČASTNIL I RYTÍŘ KNIHOMIL Z CHODOVA SE SVOU DRUŽINOU

Tento víkend se v Chebu kromě oslav 950. výročí písemné zmínky o městě konaly i Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. Vzhledem k probíhajícím oslavám i k místu konání oslav byl letošní pátý ročník pojat jako rytířské klání.

Družstva dětí z knihoven Karlovarského kraje představovala rytířské družiny a i soutěžní disciplíny byly historické. Městskou knihovnu Chodov a město Chodov zastupoval Patrik Simon, jako rytíř Knihomil, jeho manželkou Písmomírou byla Lucka Trojáčková. Jejich doprovod tvořili pážata Sabina Hauserová a Dominik Iliev. Ti při slavnostním zahájení vystoupili i jako heroldi. Sabina zahrála na flétnu krásnou fanfáru a Dominik následně celou družinu včetně koně, kterého děti pojmenovaly, Stará Bela, představil nejen návštěvníkům slavností, ale i bratru Palečkovi, který společně s paní knihovnicí Evou Novotnou uvítání moderovali.

Pak už si jednotliví rytíři, coby představitelé svých družin, vylosovali pořadí plnění úkolů a klání bylo zahájeno. Na děti na různých stanovištích v okolí chebského hradu, na hradě, u knihovny a kolem řeky čekaly různé úkoly. Patřilo k nim skládání kachlí, znalost historie a současnosti Chebu, turnaj na vlastnoručně vyrobených koních, hod dělovou koulí, běh posla, šití medvěda a spousta dalších zajímavých, ale i zábavných úkolů. Cílem her totiž není jen poučení, ale hlavně zábava. Té si děti užili opravdu spoustu a to nejen při plnění úkolů a na procházce městem mezi stanovišti, ale i při divadelním představení, které pro ně pořádající chebská knihovna uspořádala.

Hry bez hranic pořádá Klub dětských knihoven Karlovarského kraje a každý rok hostí soutěžící jedna z knihoven. Letošním hostitelem byla Městská knihovna Cheb, která předala pomyslnou štafetu pořadatele Městské knihovně Chodov, která bude pořadatelem příštího ročníku Her bez hranic. Příští rok se děti i knihovnice mohou těšit na Olympijské hry.

Za Městskou knihovnu Chodov Marie Valentová.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.5.2011
 • 45 zobrazení
 • 0
 • 00
10.5. 2016 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konala vernisáž krajské výstavy k 10. ročníku projektu SKIP s názvem Kde končí svět 2015 – 2016 „Jak je to s králem?“, které se zúčastnili finalisté výtvarné a literární soutěžní sekce. Těm jsme předali zasloužené ocenění. Děkujeme všem příbuzným oceněných dětí, kteří se společně s námi, přítomnými knihovnicemi, mohli kochat velmi zdařilými výtvory. Na výstavě jsou také prezentovány skupinové práce, které vznikly přímo v knihovnách v rámci workshopů, soutěží a dalších aktivit. Děkujeme také všem kolegyním, které upekly výborné moučníky a v neposlední řadě i těm, které instalovaly výstavu. Přijďte se do krajské knihovny podívat, stojí to za to! Výstava potrvá do 27.5.2016.

http://klubkokv.cz/
f / Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
více  Zavřít popis alba 
 • 10.5.2016
 • 44 zobrazení
 • 0
 • 00
V úterý 24.11. 2015 proběhl v Krajské knihovně Karlovy Vary 1. ročník setkání KNIHOVNÍCI SOBĚ!
Semináře se zúčastnily knihovnice dětských oddělení knihoven karlovarského kraje, aby si předaly informace, týkající se nejen INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

http://klubkokv.cz/
více  Zavřít popis alba 
 • 24.11.2015
 • 42 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 23.5.2015
 • 40 zobrazení
 • 0
 • 00
3. ročník soutěže Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje.

Úkolem každého soutěžícího bylo přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Porota následně výkon soutěžícího ohodnotila podle předem stanovených kritérií a přidělila soutěžícímu body. Mezi základní hodnotící kritéria patřilo: plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost a porozumění textu. Po přečtení ukázky soutěžící odpovídal na otázky, které mu porotce položil.
V krajské knihovně v Karlových Varech (3. března) budou Městskou knihovnu Chodov reprezentovat Eliška Nikola Kravčuková (4. tř.) ze ZŠ Školní a Daniel Dobeš (5. tř.) ze stejné školy.

Video z Chodova zde: https://www.youtube.com/watch?v=XI0Pk3LcG_w
více  Zavřít popis alba 
 • 3.2.2017
 • 36 zobrazení
 • 0
 • 00
„Nekoktám, čtu!“ je projektem Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. V roce 2015 proběhne v rámci akce „Březen-měsíc čtenářů“ ve dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole, které se uskuteční 13.3.2015 v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Hlavním cílem soutěže dětských čtenářů knihoven v našem kraji (žáci 3.-5.tříd ZŠ)je podpora čtenářství, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, představení zajímavých titulů dětské literatury dětským čtenářům a v neposlední řadě také úzká spolupráce se základními školami v regionech Karlovarského kraje.
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2014 až květen 2015
 • 30 zobrazení
 • 1
 • 00
více  Zavřít popis alba 
 • 4.2.2016
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 3.3.2017
 • 21 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.kdkkv.rajce.idnes.cz

Aktivní od

25. dubna 2015

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://www.klubkokv.cz

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama